Курсове по английски език за възрастни

Курсове по общ английски

Учебни системи: Instant Progress и Language to go
Нива по Европейската рамка: А1, А2, В1 и В2


Описание

Учебната система Instant Progress (ниво А1 – А2.1) е предназначена за ученици от гимназиален етап, студенти и възрастни и цели максимално бърз напредък във владеенето на английски език. Първото ниво е подходящо както за абсолютно начинаещи, така и за хора, които са учили английски, но искат да затвърдят знанията си, за да поставят стабилна основа за по-нататъшното овладяване на езика. Системата дава изчерпателно обяснение на базовите граматически принципи, богат речник от думи от първа необходимост, както и полезни фрази, които позволяват мигновеното активиране на лексиката в говоримата реч. Темите засегнати в учебната система са изключително актуални и интересни, което спомага да се задържи вниманието на учениците. Големият брой упражнения за слушане и говорене стимулират учениците да общуват свободно и уверено. Граматическо и лексикално помагало представя новите думи и граматика по изключително лесен за усвояване начин, а на сайта на издателството курсистите могат да слушат и повтарят новите думи както и да гледат видео уроци с обяснения на граматиката.

Учебната система Language to go (нива А2.2 – В2) помага на обучавания да придобие увереност във всички езикови умения като особено акцентира върху устната и писмена комуникация с редуващи се секции за писане и говорене в края на всеки урок. Комплектът включва и допълнително помагало с основните думи и изрази от учебника, които директно могат да се използват в ежедневната комуникация. По време на заниманията се правят и видео упражнения по основните теми. В тях обучаваните свикват с различните акценти на реалния говорим английски език.

Обучаваните имат на разположение и безплатна бибилиотека от адаптирани и оригинални книги, с които да разширяват лексикалния си запас.

Курсове по специализиран английски език

Обучаваните, които са преминали успешно ниво А2 общ английски, могат да продължат със специализиран английски в зависимост от професионалната си сфера.

Бизнес английски

Учебна система: Profile 1, 2, 3
Нива по Европейската рамка: А2, В1 и В2


Обучението включва развиване на комуникативните способности на работното място със специализирана бизнес лексика, правене на презентации на английски, водене на преговори, сключване на сделки, контакти с клиенти, оформяне на документи, кандидатстване за работа, водене на кореспонденция и др.

Технически английски

Учебна система: Tech Talk 1
Нива по Европейската рамка: А2, В1

Курс по специализиран технически английски. Подходящ е за възрастни заети в техническия, промишления и научния сектор. Включени са практически работни ситуации, даване на инструкции и боравене с техническа информация. Системата Tech Talk е подходяща за възрастни работещи в сферата на техниката, инженеринговата дейност и новите технологии в интернационален контекст.

Системата ще бъде от особена полза за техници, инженери, супервайзори, ръководители на екипи и много други. Курсът е създаден за хора, които искат да комуникират ефективно на английски език за безупречното изпълнение на техните професионални задължения.

Военен английски

Учебна система: Campaign 1 и 2
Нива по Европейската рамка: А2, В1


Курс по специализиран военен английски за подготовка за изпитите STANAG и ALCPT както и за участници в международни военни мисии.

Целта на изпита е да установи степента на общото владеене на английски език, без това да е обвързано с определена програма за езиково обучение. Оценява се до каква степен кандидатът умее да ползва пълноценно английски език в ежедневни ситуации и в професионална среда. За нива 1 – 3 областта най-общо се определя като “общ английски език” и “английски език за професионални цели”, което означава използване на езика при всекидневно общуване и в общ военен контекст.