Преводи и легализация

Учебен Център Лингвиста е лицензиран от Министерство на Външните Работи и има сключен договор с Консулски Отдел към МВнР на Република България за извършване на висококачествени официални преводи от и на всички езици и легализации на документи във всички институции в България. Заклетите ни преводачи гарантират точност на превода и конфиденциалност на информацията.

Писмен превод

 • Юридически – съдебна документация, фирмени документи
 • Тръжна документация – сертификати за качество и произход
 • Технически – спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация
 • Медицински – изследвания, епикризи, научни статии
 • Икономически – счетоводни документи, анализи
 • Рекламни материали – брошури, рекламни текстове, менюта
 • Художествен – сценарии, книги, статии
 • Лични документи, кореспонденция, автобиографии, мотивационни писма и др.

Устен превод

 • Консекутивен (превода следва превежданата реч)
 • Симултанен (едновременно с превежданата реч). Това са преводи при провеждане на бизнес срещи, семинари, конференции и преговори. За тази услуга е необходимо да направите запитване предварително и да предоставите максимално количество предварителна информация относно терминологията и условията, при които ще се провежда съответното мероприятие.

Легализация на документи

 • Всеки Ваш документ ще бъде легализиран в необходимите институции, за да бъде официално признат в България и чужбина.
 • Срокове: от 2 до 10 дни в зависимост от конкретните изисквания на заверяващите учреждения
 • Легализацията на документи е необходима, когато при живеене, работа или обучение в чужбина трябва да удостоверите различни персонални обстоятелства и данни пред властите там или когато желаете да използвате в България документ за придобита в чужбина образователна степен, да удостоверите пред българските власти сключен в чужбина брак или най-различни придобити в чужбина персонални обстоятелства и данни.