Компютърна грамотност

Windows и Office приложения

Обучение в малки групи от три до шест души, всеки на отделен компютър. Всеки курсист получава като подарък папка с материали. Обучението включва практическа подготовка за работа с Windows, програмитe от Microsoft Office 2007 – Word, Excel, PowerPoint и Internet. Курсистите ще се запознаят подробно с най-популярните софтуерни приложения, покриващи основните информационни дейности в съвременният офис.

Описание на курса

В първото занимание учениците се запознават с устройството на компютъра, имат възможността да разгледат неговите технически компоненти и характеристики, в съответните мерни единици.

Следва детайлно запознаване с графичния интерфейс на операционната система Windows и нейните многобройни приложения (WordPad, Paint). Инсталиране и деинсталиране на програми. Основни познания по текстообработка и работа с растерни и векторни графични изображения.

Работа с програмата MS Word на базата на многобройни практически задачи – въвеждане на графични обекти в документ, форматиране на текст, работа със стилизиран текст, таблици и графики. Курсистите се научават да въвеждат, редактират, форматират и копират текст. Придобиват умения за оформяне на различни документи, графики, таблици, картини, диаграми. Овладяват начините за съхраняване и трансформиране на документите от един вид в друг, както и начините за печат. Учениците прилагат знанията си като изработват свои визитни картички и брошури.

Изучва се също и най-популярната програма за работа с електронни таблици и документи-Excel. Курсистите се научават да организират таблици с информация, да въвеждат различни типове данни и да ги форматират. Запознават се подробно с изграждането на формули за оптимизиране на работата в офиса и дома. Разработват се полезни практически упражнения (таблици за семеен бюджет, таблица за изчисляване на възрастта, задачи с условно форматиране, таблици за времепътуване и др.)

Курсът покрива и разработване на анимирани презентации с помощта на MS PowerPoint. Изясняват се принципите и основните правила при създаване на впечатляващи професионални презентации. Разглежда се организиране и дизайн на слайдове, въвеждане на анимации, звуци, хипервръзки и др. Наученото се прилага в изграждане на тематични фотоалбуми и викторини.

Учениците получават основни познания за работа в Интернет посредством различни уеб браузъри (Internet Explorer, Mozilla Firefox). Курсът запознава с някои основни въпроси, свързани с възникването, предназначението и същността на Интернет. Курсистите придобиват умения за търсене на информация чрез Интернет търсачки (search engines), за изпращане и получаване на E-mail, използване на архивиращи програми и предпазване от зловредни програми като вируси и троянски коне. Знанията се затвърждават с практически задачи.